Mount een Nutanix storage container als VMware datastore

Inleiding

Het is eenvoudig om een Nutanix storage container beschikbaar te stellen binnen VMware als VMware datastore. Dit is vooral belangrijk bij het migreren van VMs van een huidig cluster naar een nieuw cluster. Onder die voorwaarde wordt dit ook door Nutanix ondersteunt. De hier beschreven oplossing is niet bedoeld als permanente oplossing.

Voorbereidingen

Als eerste moeten alle IP adressen van de ESX nodes die toegang moeten hebben tot de Nutanix storage containers toegevoegd worden aan de global filesystem whitelist. Dit mogen de individuele IP adressen zijn of een of meerdere subnetten.  Start hiervoor Prism Elements op, ga naar Settings en selecteer onder Security de optie Filesystem Whitelists. Voor nu de IP adressen van alle ESX nodes toe (en gebruik dan subnet 255.255.255.255) of voeg een of meerdere subnetten toe. Zie onderstaande figuur als voorbeeld.

figuur 1 - global file whitelist

Overigens is het ook mogelijk per storage container een filesystem whitelist in te stellen. In dat geval wordt voor deze storage container de global filesystem whitelist vervangen door de voor deze storage container ingevoerde filesystem whitelist.

Mount een Nutanix storage containter als VMware datastore

Zodra de global filesystem whitelist is aangemaakt, hoeft er niets meer aan de Nutanix kant te gebeuren. De configuratie vindt plaats in VMware vSphere. Start vSphere op en selecteer het cluster waar de datastore gemount moet worden. Druk hierna op de rechtermuistoets en selecteer Storage -> new datastore. Zie ook onderstaande figuur.

Figuur 2 - new datastore

Kies hierna NFS, druk op NEXT en vervolgens NFS3 en druk weer op NEXT. Voer vervolgens de volgende gegevens in:

  • Name: De naam van de datastore in vCenter. Dit mag elke naam zijn.
  • Folder: de naam van de storage container in Nutanix vooraf gegaan door een /. Als voorbeeld: /vm_datastore of /default-container-98108795920924
  • Server: Het cluster IP adres van het Nutanux cluster

Druk hierna op NEXT

Zie onderstaande figuur als voorbeeld.

Figuur 3 - NFS Mount

Selecteer nu alle hosts van het cluster (normaal gesproken wordt een NFS mount gemount op alle hosts, maar als er een bijzondere reden is dit niet te doen, kan dit ook) en druk op NEXT. Zie onderstaande figuur.

Figuur 4 - Mount NFS to hosts

Druk hierna op Finish. Als alles goed staat ingesteld, zal de Nutanix storage container nu als datastore binnen vCenter beschikbaar komen. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om een storage vMotion te doen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top