Nutanix

Configure Nutanix resources with Ansible

Introduction Infrastructure as Code (IaC) is an IT infrastructure management approach that emphasizes the use of code to automate the provisioning, deployment, and configuration of infrastructure resources. The goal is to treat infrastructure as software, using the same tools, processes, and methodologies to manage it. This approach offers many benefits, like improved consistency, reliability and […]

Configure Nutanix resources with Ansible Read More »

Deploy Nutanix resources with Terraform

Introduction Infrastructure as Code (IaC) is an IT infrastructure management approach that emphasizes the use of code to automate the provisioning, deployment, and configuration of infrastructure resources. The goal is to treat infrastructure as software, using the same tools, processes, and methodologies to manage it. This approach offers many benefits, such as improved consistency, reliability

Deploy Nutanix resources with Terraform Read More »

Mount een Nutanix storage container als VMware datastore

Inleiding Het is eenvoudig om een Nutanix storage container beschikbaar te stellen binnen VMware als VMware datastore. Dit is vooral belangrijk bij het migreren van VMs van een huidig cluster naar een nieuw cluster. Onder die voorwaarde wordt dit ook door Nutanix ondersteunt. De hier beschreven oplossing is niet bedoeld als permanente oplossing. Voorbereidingen Als

Mount een Nutanix storage container als VMware datastore Read More »

Scroll to Top